A.C.T. NITRA, s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Heat pumps
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť A.C.T. NITRA, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 13.1.2023 13.1.2023
2021 18.1.2022 18.1.2022
2020 15.1.2021 15.1.2021
2019 23.1.2020 23.1.2020
2018 21.1.2019 21.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 20.1.2017 22.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015
2013 22.1.2014 22.1.2014
2012 25.1.2013 25.1.2013
2011 26.1.2012 26.1.2012
2010 13.12.2010 20.1.2011
2009 13.12.2010 18.3.2010

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť A.C.T. NITRA, s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 13.1.2023 13.1.2023
2021 10.1.2022 20.1.2022
2020 15.1.2021 20.1.2021
2019 23.1.2020 30.1.2020
2018 21.1.2019 22.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 20.1.2017 22.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 28.1.2015 29.1.2015
2012 25.1.2013 25.1.2013
2011 26.1.2012 27.1.2012
2010 1.2.2011 1.2.2011