Energysolar s.r.o.

 


Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Energysolar s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 26.1.2023 26.1.2023
2021 11.1.2022 11.1.2022
2020 7.1.2021 8.1.2021
2019 23.1.2020 23.1.2020
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 27.1.2017 27.1.2017

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2021 11.1.2022 11.1.2022
2020 8.1.2021 20.1.2021
2019 23.1.2020 5.2.2020
2018 28.1.2019 31.1.2019