Vladimír Jaraba

 

Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Vladimír Jaraba je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 25.10.2023 3.11.2023