Chladenie a Kúrenie s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Chladenie a Kúrenie s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 9.1.2023 9.1.2023
2021 11.1.2022 11.1.2022
2020 8.1.2021 8.1.2021
2019 21.1.2020 22.1.2020

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Chladenie a Kúrenie s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 9.1.2023 9.1.2023
2021 11.1.2022 11.1.2022
2020 11.2.2021 1.3.2021