PRIMACLIMA, a.s.

 

Oblasť zamerania

 

  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť PRIMACLIMA, a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2020 26.1.2021 26.1.2021
2019 20.1.2020 20.1.2020
2018 15.1.2019 16.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 25.1.2017 25.1.2017
2015 25.1.2016 27.1.2016
2014 15.1.2015 15.1.2015
2013 15.1.2015 28.1.2014
2012 27.7.2013 28.1.2013
2011 9.2.2012 9.2.2012