ALTER-Milan Alman,s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Heat pumps
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť ALTER-Milan Alman,s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 8.1.2023 9.1.2023
2021 9.1.2022 10.1.2022
2020 13.1.2021 14.1.2021
2019 16.1.2020 17.1.2020
2018 28.1.2019 29.1.2019
2017 17.4.2018 23.4.2018

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť ALTER-Milan Alman,s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 8.1.2023 9.1.2023
2021 15.1.2022 20.1.2022
2020 16.1.2021 20.1.2021
2019 11.1.2020 12.1.2020
2018 28.11.2019 10.12.2019