Ozonius s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Heat pumps

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Ozonius s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 8.1.2023 8.1.2023
2021 12.1.2022 13.1.2022
2020 15.3.2021 22.3.2021

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Ozonius s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 8.1.2023 8.1.2023
2021 13.1.2022 14.1.2022