ADMAX TECH, s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť ADMAX TECH, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 18.1.2023 19.1.2023
2021 24.1.2022 24.1.2022
2020 26.1.2021 27.1.2021
2019 7.1.2020 7.1.2020
2018 28.1.2019 29.1.2019
2017 16.1.2018 17.1.2018
2016 27.1.2017 28.1.2017
2015 13.1.2016 13.1.2016
2014 21.1.2015 21.1.2015
2013 21.11.2014 24.11.2014

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť ADMAX TECH, s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 11.1.2023 11.1.2023
2015 13.1.2016 14.1.2016
2014 20.1.2015 21.1.2015
2013 21.11.2014 21.11.2014