FIDELIA SERVICE, s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť FIDELIA SERVICE, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 31.1.2024
2022 31.1.2023 1.2.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 4.3.2021 5.3.2021
2019 31.1.2020 4.2.2020
2018 3.6.2019 5.6.2019
2017 31.1.2018 1.2.2018
2016 31.1.2017 1.2.2017
2015 29.3.2016 30.3.2016