Szabolcs Koczák-Happy Klíma

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Szabolcs Koczák-Happy Klíma je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 13.1.2024 16.1.2024
2022 5.12.2023 7.12.2023