J.Ľ. Chladklíma servis s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • Commercial cooling
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť J.Ľ. Chladklíma servis s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 20.1.2023 23.1.2023
2021 13.1.2022 13.1.2022
2020 13.1.2021 13.1.2021
2019 16.1.2020 16.1.2020
2018 19.1.2019 21.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 24.1.2017 25.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť J.Ľ. Chladklíma servis s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 20.1.2023 27.1.2023
2021 13.1.2022 14.1.2022
2020 31.1.2021 1.3.2021
2018 19.1.2019 22.1.2019
2017 23.1.2018 23.1.2018
2016 24.1.2017 25.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016