klimazm s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • Commercial cooling
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť klimazm s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 4.1.2023 4.1.2023
2021 5.1.2022 7.1.2022
2020 19.6.2021 22.6.2021

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť klimazm s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 4.1.2023 4.1.2023