VD services s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • Commercial cooling
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť VD services s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 12.1.2023 12.1.2023
2021 5.1.2022 7.1.2022
2020 3.1.2021 4.1.2021
2019 30.3.2020 30.3.2020

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť VD services s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 12.1.2023 12.1.2023
2021 5.1.2022 9.1.2022
2020 5.1.2021 20.1.2021

Zamestnanci

 

Martin Vaňo
Osvedčenie: 3463
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.