Craft Klima, s.r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Heat pumps
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Craft Klima, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 17.1.2023 18.1.2023
2021 20.4.2022 28.4.2022

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Craft Klima, s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 18.1.2023 19.1.2023