Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • Commercial cooling
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 9.1.2023 10.1.2023
2021 23.9.2022 27.9.2022

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 16.1.2023 18.1.2023

Zamestnanci

 

Nikolaj Jartys
Osvedčenie: 1530
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.
Juraj Momotjuk
Osvedčenie: 10560
Kategória: (nemá preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel