ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Heat pumps
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 25.3.2024 8.4.2024

Zamestnanci

 

Richard Chlebovec
Osvedčenie: 10182
Kategória: II (nemá preukaz)
Člen SZ CHKT