HCtech

 

Ponúkame kvalitné riešenia na mieru vypracované a dodávané stabilným tímom. 


fotovoltaricka - thermosolar - klimatizácia - technologické chladenie - vykurovanie

Zameriavame sa na obnoviteľné zdroje a ich efektívne využitieServis - Inštalácia -  Projekcia

Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • Commercial cooling
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť HCtech je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 29.1.2023 30.1.2023
2021 11.1.2022 12.1.2022

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť HCtech je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 29.1.2023 30.1.2023

Zamestnanci

 

Jozef Švaňa
Osvedčenie: 9898
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
Tepelné čerpadlá – červený okraj na preukaze – oprávnenie na inštaláciu tepelných čerpadiel
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.