Milan Achberger

Osvedčenie: 4323
Platnosť do: 26.3.2027
Kvalifikácia: M-XXXX
Popis kvalifikácie: Kategória: MobKlim (nemá preukaz)

Milan Achberger

Osvedčenie v PDF: F plyny