Calendar - 2007

0017 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Date Event name and place
18/1/2007 – 21/1/2007 Incheba - Danubius Gastro výstava   Bratislava
1/2/2007 – 28/2/2007 Frigopartner - Seminár   Nitra
6/2/2007 – 9/2/2007 Progres Partners, AX - Aqua-therm   Nitra
13/2/2007 – 15/2/2007 DT, TU Košice - Klimatherm   Košice
26/2/2007 – 27/2/2007 SZ CHKT, SjF a SvF - Školenie inštalatérov TČ   Zvolen, Rovinka
1/3/2007 – 31/3/2007 SCHKT - Výstava   Frigotherm
1/3/2007 – 31/3/2007 SZ CHKT a SOU - Školenie na látky   NM n.V
1/3/2007 SZ CHKT - Stretnutie sekcií, kom. a predstav.Zväzu   Liptovský Mikuláš
1/3/2007 – 31/3/2007 Firma RK Bödök - Semináre   Banská Bystrica
1/3/2007 – 31/3/2007 SCHKT - Výstava náradia   COP Kostelec
1/3/2007 – 31/3/2007 SCHKT - Súťaž žiaka mechanika v ČR   COP Kostelec
20/3/2007 – 24/3/2007 Incheba - Poradenstvo SZ CHKT na Climatherme   Bratislava
20/3/2007 – 24/3/2007 Incheba - Rácioenergia, Climatherm a Coneco   Bratislava
27/3/2007 – 30/3/2007 SZ CHKT - 14. valné zhromaždenie SZ CHKT   Nitra
27/3/2007 – 30/3/2007 SZ CHKT, SOPK - DNT + súťaž o najlepšieho mechanika   Nitra
1/4/2007 – 30/4/2007 Schiffer - Novinky Copeland a Alco   Banská Bystrica
2/4/2007 – 3/4/2007 SZ CHKT, STU - Školenie inštalatérov TČ   Bratislava
16/4/2007 STU - Certifikácia inštalatérov TČ   Bratislava
17/4/2007 – 21/4/2007 BVV - SHK veľtrh TZB   Brno
24/4/2007 – 27/4/2007 BB expo - For Arch   Banská Bystrica
4/5/2007 skúška - Tepelné čerpadlá    Bratislava
14/5/2007 – 17/5/2007 Reed Exhibitions - Aquatherm   Kijev
22/5/2007 – 25/5/2007 Výstavníctvo AX - Strojárenský veľtrh   Nitra
1/6/2007 – 30/6/2007 SSTP - Konferencia: Vetranie a klimatizácia   Vysoké Tatry
6/6/2007 – 7/6/2007 AREA - Valné zhromaždenie   Milan
8/6/2007 – 9/6/2007 Politechnica, IFT - Konferencia – Inovatívne technológie   Milan
16/8/2007 – 20/8/2007 Výstavníctvo AX - Agrokomplex   Nitra
7/9/2007 SZ CHKT, TSÚ - Školenie riadiacich a tech. pracovníkov   TSÚ Piešťany
26/9/2007 – 2/10/2007 AX Nitra - Autosalón   Nitra
1/10/2007 – 5/10/2007 BVV - Strojárenský veľtrh   Brno
3/10/2007 – 5/10/2007 SZ CHKT - Servisná konferencia 2007   Tatralandia
1/11/2007 – 30/11/2007 SUTN, TSU - Zasadnutie TNK 81 Chladiaca technika   Piešťany
20/11/2007 – 24/11/2007 Progres Partners - Aqua-therm   Praha
3/12/2007 – 4/12/2007 SZ CHKT a SOU - Školenie na látky   NM n.V a ZM
7/12/2007 S CHKT, SOPK - 12. valné zhromaždenie Sekcie SOPK   TSÚ Piešťany
7/12/2007 SZ CHKT - Predstavenstvo Zväzu   TSÚ Piešťany