Kalendár - 2011

0017 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Dátum Názov podujatia a miesto
14.1.2011 skúška - F plyny MobKlim   Rovinka
18.1.2011 školenie - F plyny I   Nové Mesto nad Váhom
21.1.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
21.1.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
21.1.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
24.1.2011 školenie - F plyny I   Rovinka
26.1.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
26.1.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
7.2.2011 skúška - Tepelné čerpadlá    Zahr.
9.2.2011 školenie - F plyny II   Zlaté Moravce
10.2.2011 skúška - F plyny MobKlim   Zlaté Moravce
22.2.2011 školenie - F plyny I   Nové Mesto nad Váhom
16.3.2011 školenie - F plyny I   Rovinka
17.3.2011 skúška - F plyny II   Rovinka
18.3.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
18.3.2011 skúška - F plyny    Rovinka
18.3.2011 skúška - F plyny    Rovinka
23.3.2011 skúška - F plyny II   Zlaté Moravce
24.3.2011 školenie - F plyny I   Nové Mesto nad Váhom
24.3.2011 skúška - F plyny MobKlim   Zlaté Moravce
27.4.2011 školenie - F plyny I   Rovinka
28.4.2011 skúška - F plyny MobKlim  
29.4.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
29.4.2011 skúška - F plyny    Rovinka
29.4.2011 skúška - F plyny    Rovinka
30.4.2011 skúška - F plyny    Rovinka
30.4.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
30.4.2011 skúška - F plyny    Rovinka
2.5.2011 školenie - F plyny I   Štúrovo
3.5.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
10.5.2011 skúška - F plyny MobKlim   Rovinka
11.5.2011 skúška - F plyny II   Zlaté Moravce
26.5.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
26.5.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
26.5.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
26.5.2011 skúška - F plyny MobKlim   Štúrovo
6.6.2011 školenie - Tepelné čerpadlá    Rovinka
15.6.2011 skúška - Tepelné čerpadlá    Rovinka
17.6.2011 skúška - F plyny MobKlim  
22.6.2011 skúška - F plyny III   Zlaté Moravce
24.6.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
24.6.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
24.6.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
13.7.2011 skúška - F plyny MobKlim  
29.7.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
29.7.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
29.7.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
2.9.2011 skúška - F plyny Rozpúšťadlá   Rovinka
6.9.2011 školenie - 314/2012    Rovinka
8.9.2011 školenie - F plyny I   Rovinka
9.9.2011 skúška - F plyny II   Rovinka
10.9.2011 skúška - F plyny    Rovinka
10.9.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
10.9.2011 skúška - F plyny    Rovinka
19.9.2011 skúška - F plyny MobKlim  
21.9.2011 skúška - F plyny II   Zlaté Moravce
22.9.2011 skúška - F plyny I - Skladník   Zlaté Moravce
30.9.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
30.9.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
17.10.2011 – 19.10.2011 Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave   hotel Átrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry
27.10.2011 skúška - F plyny SF6  
27.10.2011 skúška - F plyny SF6  
28.10.2011 skúška - F plyny SF6  
4.11.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
4.11.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
7.11.2011 skúška - F plyny MobKlim   Rovinka
10.11.2011 skúška - F plyny I - Skladník   Rovinka
1.12.2011 SZ CHKT a Envidom - Povinnosti výrobcov a dovozcov s elektrodpadom   Bratislava, Ružová dolina 6 (budova Kovoprojektu)
9.12.2011 skúška - F plyny I   Štúrovo
15.12.2011 školenie - F plyny I   Rovinka
16.12.2011 skúška - F plyny II   Rovinka
16.12.2011 skúška - F plyny MobKlim  
17.12.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
17.12.2011 skúška - F plyny I   Rovinka
19.12.2011 skúška - F plyny MobKlim   Zlaté Moravce