Robert Bosch, spol. s r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Tepelné čerpadlá

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 15.1.2024 16.1.2024
2022 4.1.2023 4.1.2023
2021 24.1.2022 24.1.2022
2020 24.1.2022 25.1.2021
2019 24.1.2022 28.1.2020
2018 14.1.2019 14.1.2019
2017 19.1.2018 19.1.2018
2016 10.8.2017 11.8.2017