FROP a.s.

 

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť FROP a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 16.1.2024 16.1.2024
2022 23.1.2023 24.1.2023
2021 14.1.2022 14.1.2022
2020 12.1.2021 12.1.2021
2019 27.1.2020 28.1.2020
2018 17.1.2019 17.1.2019
2017 10.1.2018 10.1.2018
2016 18.1.2017 18.1.2017
2015 15.1.2016 16.1.2016
2014 9.1.2015 9.1.2015
2013 21.1.2014 21.1.2014
2012 17.1.2013 17.1.2013
2011 27.1.2012 27.1.2012
2010 16.9.2011 12.1.2011
2009 27.1.2010 19.2.2010