Zoltán Šmíd SMIDISERVICE

 


Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Zoltán Šmíd SMIDISERVICE je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 24.1.2024 24.1.2024
2022 25.1.2023 26.1.2023
2021 21.1.2022 23.1.2022
2020 20.1.2021 21.1.2021
2019 22.1.2020 23.1.2020
2018 25.1.2019 28.1.2019
2017 28.1.2018 29.1.2018
2016 26.1.2017 26.1.2017
2015 28.1.2016 29.1.2016
2014 23.1.2015 24.1.2015
2013 15.2.2014 21.1.2014
2012 29.1.2013 30.1.2013
2011 11.1.2012 12.1.2012
2010 16.5.2011 4.2.2011