Ing. Ivan Tešík - TECOLD

 

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Ing. Ivan Tešík - TECOLD je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu IV.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 4.1.2024 17.4.2024
2022 23.1.2023 25.1.2023
2021 22.1.2022 23.1.2022
2020 11.1.2021 12.1.2021
2019 21.1.2020 21.1.2020
2018 12.1.2019 13.1.2019
2017 24.1.2018 24.1.2018
2016 15.1.2017 16.1.2017
2015 6.1.2016 7.1.2016
2014 11.1.2015 12.1.2015
2013 9.1.2014 9.1.2014
2012 22.5.2013 30.5.2013