KLIMA SPIŠ s.r.o.

 


Oblasť zamerania

 

  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť KLIMA SPIŠ s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 30.1.2024 31.1.2024
2022 30.1.2023 30.1.2023
2021 28.1.2022 29.1.2022
2020 28.1.2021 28.1.2021
2019 30.1.2020 30.1.2020