Publikácie vydávané Zväzom

 

Chladiaca a klimatizačná technika.   Výber zo zahraničnej tlače pre vnútornú potrebu Zväzu


   Učebné texty sú spoľahlivým zdrojom profesných informácií.