Dodacie listy

F plynov v jednotkách množstva podľa Nariadenia 517/2014/EU čl.6 ods.3.

Na účely článku 11 ods. 4 podniky, ktoré dodávajú fluórované skleníkové plyny, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch fluórovaných skleníkových plynov, ktoré obsahujú tieto údaje:

  1. čísla osvedčení odberateľov (IČO) a
  2. príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili v kg a CO2_ekv.

Dodacie listy môžu vytvárať len certifikované organizácie pre certifikované organizácie.

Ako vytvoriť dodací list?

  1. Kliknite na "Vstup pre certifikované organizácie" vyššie
  2. Prihláste sa pomocou účtu Vašej spoločnosti (certifikovanej na F plyny pre aktuálny rok)
  3. Kliknite na "Nový dodací list"
  4. Zadajte IČO odberateľa (musí byť certifikovaná spoločnosť) a ďaľšie požadované údaje
  5. Kliknite na "Ďalej"
  6. Vyberte chladivo, zadajte množstvo chladiva a kliknite na "Ďalej"
  7. Pre pridanie ďalšieho chladiva, kliknite na "Pridať záznam o chladive"
  8. Pre exportovanie dodacieho listu do PDF, kliknite na "Vytlačiť PDF"