Spolupráca s AREA

AREA zasadala v Prahe

1/5/2009, Peter Tomlein

Svaz CHKT zorganizoval stretnutie európskych zväzov hneď oproti svojmu sídlu v budove Hospodárskej komory na Vysočanoch v hoteli Clarion 15-16. mája 2009

Valné zhromaždenie AREA

1/10/2008, Peter Tomlein

Viedol ho prezident AREA Gerhard Neuhauser. Riešilo rozpočet pre rok 2009, v ktorom SZ CHKT bude naďalej figurovať len ako korešpondujúci člen. Z AREA vystúpila SNEFCA (F), z dôvodu nesúhlasu s nasmerovaním aktivít AREA cez Orgalime. V rokovaniach s novým vedením SNEFCA sa bude pokračovať. V Nórsku sa tri zväzy zlúčili a vytvorili organizáciu VKE (Ventilation, Refrigeration, Energy). AREA sa obzerá aj po členoch z ďalších európskych krajín vrátane Ukrajiny, Ruska, pobaltských štátov...

AREA s novým vedením

1/10/2008, Peter Tomlein

AREA - Európska asociácia národných zväzov v odbore chladenia a klimatizácie zasadala 31.10 – 1.11. v Bruseli s novým predsedníctvom pod vedením prezidenta pána Gerharda Neuhausera z Rakúska. Stalo sa tak po odstúpení bývalého vedenia VDKF v Nemecku (pozri Správy 6/2008). V predsedníctve vo funkcii viceprezidenta pracuje Zoltán Attila (H), vo funkcii hospodára Frank Heuberger (G), Graeme Fox (UK – člen), Per Vemork (No – člen). Predstavil sa tiež nový generálny tajomník Olivier Janin (F)...

AREA na rázcestí

1/5/2008, Peter Tomlein

AREA (európska asociácia firiem pre inštaláciu a servis chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel), ktorej náš Zväz je korešpondujúcim členom, mala valné zhromaždenie a zasadnutie pracovných komisií v dňoch 9-10. mája vo Viedni. Tentokrát zasadnutiam pracovných komisií predchádzalo mimoriadne valné zhromaždenie a to z viacerých dôvodov. Muselo sa riešiť najmä personálne obsadenie funkcií v predsedníctve, keďže prezident Christian Scholtz (SRN – bývalý prezident...

AREA zasadala v Budapešti

1/10/2007, Peter Tomlein

 26-27 októbra 2007 v hoteli Flamenco

Vo štvrtok 26.10 rokovali strategická, technická a kvalifikačná komisia. Zo strategického hľadiska AREA odmietla premenu na organizáciu komerčného typu, keďže na to nie je zatiaľ dôvod. Zámer postupne rozširovať členstvo v AREA sa zameriava najmä na pobaltské krajiny, Rumunsko a Bulharsko. K účasti na zasadnutiach AREA bude tiež prizývané Rusko. Z hľadiska aplikácie Nariadenia 842/2006 a EN 13313 podporí povinnú certifikáciu firiem a...

AREA zasadala

1/10/2005, Peter Tomlein

Stretnutie zástupcov asociácií v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky sa konalo v dňoch 21 a 22. novembra v Bruseli. Hlavnou témou bola samozrejme smernica o F plynoch, ktorá sa našej branže existenčne dotýka.

AREA zasadala

1/5/2005, Peter Tomlein

AREA – organizácia, ktorá združuje európske asociácie v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky mala 29.-30. apríla valné zhromaždenie v Nice, ktoré organizačne zabezpečila francúzka asociácia Sneffca. Prvý deň sa konali zasadnutia odborných komisií zameraných na stratégiu činnosti, technicko – ekonomické problémy v odbore, vzdelávanie a Leonardo projekt, ktoré vyvrcholením je súťaž o najlepšieho mechanika počas IKK. Na druhý deň sa dopoludnia konalo zasadnutie predsedníctva a...

AREA zasadala

1/11/2004, Peter Tomlein

AREA - asociácia združujúca národné asociácie pre chladenie a klimatizáciu v Európe zasadala 12.11.2004 v Bruseli. Pred zasadnutím prezident HRACA Attila Zoltán v krátkosti uviedol prácu pána Lászlo Gaala, zosnulého tajomníka HRACA. Jeho pamiatku si účastníci pripomenuli minútou ticha. Medzi hlavné body programu patrili:

  • Odsúhlasenie záverov z predchádzajúceho zhromaždenia 16.5. 2004 v Oslo,
  • Účet za rok 2004, členské príspevky a návrh rozpočtu na rok 2005,
  • ...

Prezident AREA Norman Mitchell navštívil firmu ABC Klima s.r.o. Bratislava

1/5/2004, Peter Tomlein

Normana Mitchella prezidenta európskej asociácie dodávateľov chladiacej a klimatizačnej techniky (AREA) a zároveň riaditeľa rodinnej firmy zameranej na montáž a servis CHKT v Gloucesteri v Anglicku počas jeho návštevy 31.3. vo firme ABC Klima informovali Ing. Richard Sebera a Miroslav Kaniak zo servisného odboru. Hneď po úvodných formalitách sa rozbehla zaujímavá diskusia o frakcionácii chladiva R407C vo veľkých klimatizačných zariadeniach s premenlivým chladiacim výkonom. Pri...

Hostia z AREA

1/4/2004, Peter Tomlein

Prezident Asociácie dodávateľov chladiacej a klimatizačnej techniky v EÚ pán Norman Mitchell a generálny tajomník pán Róbert Berckmans zaujali jednoduchým, jasným spôsobom vysvetľovania významu a prínosov pripravovanej európskej smernice na HFC chladivá pre náš odbor, ktorej platnosť sa očakáva koncom roku 2005. Preklady oboch príspevkov nájdete v technických...