Oznamovanie údajov o výrobe, dovoze, alebo vývoze výrobkov

s F plynmi (chladivá, hasivá, SF6, štruktúra tepelných čerpadiel, ...)