Správy

Vyberte rok vydania: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 2/2023

Coneco-Rácioenergia
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Pozvánka na valné zhromaždenie Incheba – Rácioenergoa 24.marec
Právne normy podporujú chladenie a tepelné čerpadlá
Zväz na Rácioenergii
Školenie na leaklog a kontrola citlivosti detektorov
Záznam z predstavenstva Zväzu
Oceníme zhodnotenie chladiva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 29. valné zhromaždenie
Účet za rok 2022 a plán na rok 2023
Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel
Odporúčaný cenník prác chladiara na schválenie VZ
Ku dotačným programom s SIEA a SAŽP v Mekke dotácií
Stanovisko vedeckej komunity k novelizácii Nar. 517/2014 a ku TČ
ElektroKlima NZ
Inovácia kompresora na chladivo R718
Beijer Ref, TeploZima, Sinop
Štatistika tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá v európskych sieťach CZT
Súťaž chladiarov pod patronátom BIV a worldskills na Chillvente
Havárie s propánom treba zaznamenávať
SV IIR potenciál spolupráce medzi VVVTZ a výrobnými podnikmi
Alfaco informuje 2
Sinclair a Klima pre Teba CSMTrade

Správy 1/2023

TeploZima
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, webinár, konferencia
Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu
Tester na expanzné ventily od Radovana sa už vyrába
Hlasovací formulár cenníka prác chladiara
Zo zasadnutia predstavenstva Zväzu 2. decembra
Konferencia o energetickom audite a službách s SIEA
SZVT: Sme aktívni až rádioaktívni. CZT naša pýcha v ťažkostiach
Exportné fórum MZV s emotívnou diskusiou v Šamoríne
ISIB viedol obchodné rozhovory v Budapešti
Real Alternatives chce obnovu projektu k alternatívnym chladivám
AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down
Systémy zásobníkov tepla pri jeho fluktuačnej výrobe podľa IIR
Klima
Inovácia cykloidného kompresora na chladivo R718 podľa ILK
Ponuka inzercií v časopise Správy SZ CHKT na rok 2023
Súťaž Chladenie a Ekoservis 2023
Obsahy publikácií SZ CHKT 2022
Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K
Čo nového bolo v chladivách a výrobkoch na Chillvente 2022
Pripravované Nariadenie - F plyny a alternatívne chladivá
Riziká s prírodnými chladivami podľa Emerson Mikulov
Správna rada COCHKT
Testo s novou váhou a ovládaním plnenia chlafiva