Správy

Vyberte rok vydania: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 1/2020

Pripravujeme školenia, zmenu názvu, kooptáciu, oznamovanie
Ponuka na spolu vystavovanie na Rácioenergii
160 rokov od narodenia Aurela Stodolu
Jubilant Vladimír Kubík
Z predstavenstva
Obsahy publikácií Zväzu
Inzercie 2019
Správa o ilegálnom obchode
Povinnosti prevádzkovateľov
Chladenie!2020, Ekoservis!2020, kalendár inzercií
ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom
Záznam zo Správnej rady CO CHKT
Teplo z výroby ľadu s chladivom CO2 v Montreale
Stav vývoja dvojfázových ejektorov
Ovládanie okruhov s ejektormi
Mokré ejektory v okruhoch s recirkuláciou
Glogal fact podporuje syntetické chladivá
Duál v SOŠT ZM a kurz v Šamoríne
Alfaco 230,231
Sinop
Alfa
Alfaco
LEnergy