Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave!

Click here to download the abstract proceedings.

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

21.10.2015

Školenie na Leaklog, Michal a Peter Tomlein

Konferenčná sála D, 15:00 – 18:00

Open session room

Príspevky
Online platby a fakturovanie
Presented by Matúš Tomlein, Ing.
Čo je nové v programe Leaklog
Presented by Michal Tomlein, Ing.

Kontrola citlivosti detektorov, Ladislav Nagy

Konferenčná sála D, 17:00 – 19:00

Open session room

22.10.2015

Alternatívne chladivá, predsedajú Prof. Václav Havelský, PhD., Ladislav Nagy

Konferenčná sála A, 08:30 – 10:00

Open session room

Príspevky
Koncepcia činnosti Zväzu a ekonomika servisu
Presented by Ladislav Nagy
Alternatívne chladivá
Presented by Vaclav Havelsky, Prof. Ing.
Vliv změny chladiva na vlastnosti kompresoru
Presented by Zdeněk Čejka
Nové trendy v konštrukcii tepelných čerpadiel
Presented by Jaroslav Korenko, Ing
Specifické rysy tepelných čerpadel s CO2
Presented by Miroslav Petrák, Doc. Ing. Ph.D.

Medzinárodná porada ku vzdelávaniu, predsedajú Milan Kozický, Peter Tomlein

Konferenčná sála D, 09:00 – 12:00

Open session room

Komponenty a zariadenia, predsedajú Václav Havelský, Pavel Cagala

Konferenčná sála A, 10:30 – 12:00

Open session room

Príspevky
Plovoucí vypařovací a kondenzační teploty
Presented by Zbyněk Čejka
Porovnání spirálových kompresorů v provedení klasickém a EVI
Presented by Michal Kolovratník, Doc. Ing. CSc
VRV systémy - výkonové parametre v praxi
Presented by Martin Ďurian
Inovácie VRF systémov pre zvýšenie efektivity prevádzky
Presented by Pavol Cagala, Ing.
Tlakové straty vo vysokotlakovej časti chladiaceho okruhu pre vybrané prírodné chladivá
Presented by Jaroslav Šustek, Ing.

Obchodné a priemyselné chladenie, predsedajú Oto Bohunický, Pavel Zloch

Konferenčná sála A, 12:00 – 13:30

Open session room

Príspevky
Integrované systémy chlazení, topení a klimatizace v prodejnách potravin
Presented by Michal Herda, Ing.
Nové technológie v priemyselnom chladení
Presented by Marek Baxa
Ostrov - Nízko objemový systém
Presented by Oto Bohunický, Ing.
Použití propanu jako přírodního chladiva, jeho vliv na konstrukci kompresorů, porovnání chladícího výkonu a chladícího faktoru s novými chladivy s nízkým GWP
Presented by Pavel Sudek, Ing.
CO2 systémy a komponenty
Presented by Peter Zloch

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR, predsedá Peter Tomlein

Konferenčná sála D, 13:00 – 14:30

Open session room

23.10.2015

Firemné prezentácie, predsedá Jozef Löffler

Konferenčná sála A, 08:30 – 09:00

Open session room

Príspevky
Ziehl-Abegg predstavuje nový rad úsporných ECQ ventilátorov pre chladiacu techniku
Presented by Peter Pribyl, Ing.

Právne a technické normy, predsedajú Andrea Preisingerová, Jozef Löffler

Konferenčná sála A, 08:30 – 10:00

Open session room

Príspevky
Hlavné smery Európskej normalizačnej komisie pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá
Presented by Jozef Löffler, Ing.
Energetické kontroly klimatizačných systémov a ich energetická a finančná efektivita
Presented by Jozef Löffler, Ing.
Hlavné smery európskej normalizačnej komisie pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá
Presented by Jozef Löffler, Ing.
Bezpečnosť chladiacich okruhov a zodpovednosť za technický stav počas ich životného cyklu
Presented by Jozef Löffler
Tepelné čerpadlo vs. plynový kotol
Presented by Vladimír Nemergut, Ing.
Duálne vzdelávanie pre budúcich zamestnancov, predpisy ADR, riziká s chladivami
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Novelizácia zákona č. 286/2009 Z.z. a jeho vyhlášky
Presented by Andrea Preisingerová, Ing.
Don’t wait – act now!
Presented by Per Jonasson, MSc
EU regulácia F - plynov: Alternatívne chladivá za R404A
Presented by Jozef Sedliak, ing

Servisno vzdelávacia sekcia, predsedajú Ivan Kaluža, Jozef Sedliak, Pavel Schiffer, Jozef Vašiga, Vojtech Chovanec, Martin Durian, Jozef Loffler, Peter Tomlein

Konferenčná sála A, 11:00 – 13:00

Open session room

Príspevky
Nový zákon o odpadoch
Presented by Peter Valent
Čo nás čaká s príchodom nových chladív
Presented by Ivan Kaluža
Elektromotory v chladiacej technike
Presented by Pavol Schiffer
Oleje pre chladiace kompresory
Presented by Pavol Sečiansky, Ing.
Podlimitná preprava chladív podľa ADR
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Projektovaná a prevádzková bezpečnosť s chladivami
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.Ph.D.
Predstavenie publikácie „Dobré praktiky v chladení“
Presented by Martin Valent, Ing.

Záver, prezident Zväzu pán Ladislav Nagy

Konferenčná sála A, 13:00 – 13:00

Open session room