13. medzinárodná servisná konferencia

SERVIS PRE CHLADENIE A KLIMATIZÁCIU´2017

Organizačný výbor konferencie:

 • Ladislav Nagy                            - predseda výboru a prezident SZ CHKT
 • Vladimír Orovnický                     - Daikin, CE, Bratislava,
 • Peter Pribula                               - TI SR, Bratislava
 • Jaroslav Zöldfay                         - predseda servisnej sekcie SZ CHKT
 • Zdeněk Čejka                             - Alfaco s.r.o. Choceň
 • Jozef Löffler                                - VUV Piešťany
 • Václav Havelský                         - Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR, STU Ba
 • Peter Tomlein                             - Zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Zahraniční koordinátori:

 • Štepán Stojanov                         - S CHKT, Praha
 • Krzysztof Grzegorski                  - Prozon Varšava
 • Nándor Várkonyi                        - HKVZs Budapest
 • Miroslav Petrák                          - ČUT, Güntner AG & Co. KG, Praha

 

Sekretariát konferencie:

          Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka

          Peter Tomlein

          90041 Rovinka        

E-mail: szchkt@szchkt.org   http://www.szchkt.org Tel./fax: 0042/7/45646971

 

Program konferencie

          Konferencia sa koná v kongresovej sále hotela Kormorán 06-08.9. 2017 a je rozdelená do nasledovných blokov:

 • 06.09.          - LEAKLOG
 • 06-09           - TESTOVANIE VÝKONNOSTI VÝVEV
 • 06.09.          - TESTOVANIE CITLIVOSTI DETEKTOROV
 • 06.09.          - KOMPRESORY, NÁVRH a DIMENZOVANIE
 • 06.09.          - TEPELNÉ ČERPADLÁ, CHLADIVÁ, TRENDY
 • 07.09.          - BEZPEČNOSŤ CHLADIACICH OKRUHOV
 • 08.09.          - KONTROLY KLIMATIZÁCIE
 • 08.09.          - SERVISNÁ SEKCIA
 • 08.09.          - CHLADIVÁ
 • 08.09.          - PANI PORUCHA
 • 08.09.          - TOMBOLA

Sprievodný technický program

počas Servisnej konferencie 06-08. 2017 vytvoríme priestor na technický i spoločenský program 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU

ponúka počas konferencie

Tvorbu webstránok

možnosť jednoduchej tvorby firemnej webovej stránky bez znalosti programovania alebo web dizajnu. Členovia zväzu si môžu niekoľkými kliknutiami vytvoriť stránku  s možnosťou rýchleho pridávania noviniek a s profesionálnym vzhľadom.

Pomôžeme Vám vytvoriť si vlastnú stránku. 

 • Vaše prihlasovacie údaje (IČO a heslo), ktoré používate na oznamovanie údajov,
 • v prípade záujmu o vytvorenie vlastnej stránky priamo na mieste je vhodné si priniesť počítač.

Predstavíme mapy firiem a dopytový systém

Na mape firiem sú organizácie certifikované na prácu s F plynmi a na inštaláciu tepelných čerpadiel na Slovensku.

Naučíme Vás vyznačiť Vašu polohu na mape firiem

Mapa firiem je portál, ktorý umožňuje zákazníkovi nájsť presnú polohu chladiarenských firiem v jeho okolí. Certifikované organizácie, členov SZCHKT, naučíme využiť službu Mapa firiem a jednoduchým spôsobom vyznačiť svoju polohu na mape szchkt.org/mapa_firiem.

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel a certifikácia spoločností

Spôsob administrácie certifikácie osôb inštalujúcich TČ podľa Smernice 2009/28/ES. Sledovanie TČ s možnými dotáciami a vyhodnocovanie štatistiky TČ inštalovaných na Slovensku za predchádzajúci rok.

Stretnutie priateľov Leaklogu a škola Leaklogu

Program Leaklog budete mať k dátumu konferencie približne tri roky od jeho prvého uplatnenia v praxi. Jeho uplatnenie si už získalo svojich priateľov, ktorí urobili spätnú väzbu a tak sme mohli Leaklog postupne vylepšovať. Úvodná prednáška bude 20.10.2015. Vaše pripomienky budú vítané počas celej konferencie. Popoludní sa pre záujemcov uskutoční školenie na používanie Leaklogu.

Programy PED

Uľahčujú certifikovaným montážnym firmám prehlasovanie zhody. Sú k dispozícii nawww.szchkt.org certifikovaným firmám, členom SZ CHKT.  

Merania na okruhu

Pomocou klasických tlakomerov a teplomerov, ale aj prístrojmi Climacheck, Refco a Testo. Môžete si overiť Vaše znalosti.

Zdarma skontrolujeme Vaše detektory a Vaše tlakomery

 

Kontrola elektronického detektora je podľa Nariadenia 1516/2007/ES minimálne raz za rok na citlivosť úniku do 5 g za rok. Kontrolný postup je na www.szchkt.org. Kontrolu správnej funkcie detektora vykonáme pomocou etalónu úniku a tlakomerov pomocou kalibračných tlakomerov.