SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU

ponúka počas konferencie

Tvorbu webstránok

možnosť jednoduchej tvorby firemnej webovej stránky bez znalosti programovania alebo web dizajnu. Členovia zväzu si môžu niekoľkými kliknutiami vytvoriť stránku  s možnosťou rýchleho pridávania noviniek a s profesionálnym vzhľadom.

Pomôžeme Vám vytvoriť si vlastnú stránku. Dňa 18.11. po 9.30 budete si môcť v spolupráci s nami web stránky prakticky vytvárať. Ak máte záujem zoberte si so sebou :

  • Vaše prihlasovacie údaje (IČO a heslo), ktoré používate na oznamovanie údajov,
  • v prípade záujmu o vytvorenie vlastnej stránky priamo na mieste je vhodné si priniesť počítač.

Naučíme Vás vyznačiť Vašu polohu na mape firiem

Mapa firiem je portál, ktorý umožňuje zákazníkovi nájsť presnú polohu chladiarenských firiem v jeho okolí. Certifikované organizácie, členov SZCHKT, naučíme využiť službu Mapa firiem a jednoduchým spôsobom vyznačiť svoju polohu na mape szchkt.org/mapa_firiem.

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel a certifikácia spoločností

Predstavíme nový spôsob administrácie certifikácie osôb inštalujúcich TČ podľa Smernice 2009/28/ES. Táto novinka umožní sledovanie TČ s možnými dotáciami a vyhodnocovanie štatistiky TČ inštalovaných na Slovensku za predchádzajúci rok.

Stretnutie priateľov Leaklogu a škola Leaklogu

Program Leaklog budete mať k dátumu konferencie približne rok od jeho prvého uplatnenia v praxi. Jeho uplatnenie si už získalo svojich priateľov, ktorí urobili spätnú väzbu a tak sme mohli Leaklog postupne vylepšovať. Úvodná prednáška bude 18.10.2011 o 12.00. Vaše pripomienky budú vítané počas celej konferencie. Popoludní sa pre záujemcov uskutoční školenie na používanie Leaklogu.

Školenie na oznamovanie údajovpodávanie žiadosti na osvedčenie a certifikát

Uskutoční sa podľa záujmu 18.10. o 16.00 popoludní

Programy PED

Budú prezentované 18.10.2011 popoludní. Uľahčujú certifikovaným montážnym firmám prehlasovanie zhody. Sú k dispozícii na www.szchkt.org certifikovaným firmám, členom SZ CHKT.  

Merania na okruhu

Budú prezentované pomocou klasických tlakomerov a teplomerov, ale aj prístrojmi Climacheck, Refco a Testo. Môžete si overiť Vaše znalosti.

Zdarma skontrolujeme Vaše detektory a Vaše tlakomery

Kontrola elektronického detektora je podľa Nariadenia 1516/2007/ES minimálne raz za rok na citlivosť úniku do 5 g za rok. Kontrolný postup je na www.szchkt.org. Kontrolu správnej funkcie detektora vykonáme pomocou etalónu úniku a tlakomerov pomocou kalibračných tlakomerov.