Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia v hoteli Patria a SUMMIT vedy-výskumu-výroby a vzdelávania na Slovensku!

Click here to download the abstract proceedings.

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

20.10.2021

Výstava pred Zlatým salónom

Hotel Slovan Tatranská Lomnica, 13:00 – 18:00

Open session room

Práca s alternatívnymi horľavými chladivami moderuje Peter Tomlein

Hotel Slovan - Zlatý salón, 14:00 – 15:00

Open session room

Príspevky
ANALÝZA RIZÍK VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA HC CHLADÍV V CHLADIACICH SYSTÉMOCH
Presented by Libor Novák, Ing.
Nebezpečné chladivá a povinnosti podľa zákona o bezpečnosti práce
Presented by Milan Ondrejmiška, Ing.
Servisné práce s horľavými chladivami
Presented by Martin Valent, Ing.
STN EN 378 1-4 doplnená o tri nové dodatky
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.

Leaklog a nové povinnosti prevádzkovateľov

Hotel Slovan - zlatý salón, 15:30 – 18:00

Open session room

Príspevky
Leaklog.org pre servis a prevádzkovateľov
Presented by Matúš Tomlein, Ing., PhD.
Výhody elektronického záznamníka pre servis a prevádzkovateľov
Presented by Michal Tomlein, Ing.

21.10.2021

Prienik právnych noriem a požiarna bezpečnosť, moderuje Peter Tomlein

Hotel Slovan - Reštaurácia, 09:00 – 10:30

Open session room

Príspevky
Retradeables - platforma pre obchodovanie s chladivami na báze cirkulárkej ekonomiky
Presented by Michal Bálint, Ing.
Posúdenie použitia chladiva R32 pre systém VRV
Presented by Peter Čulen, Ing.
Horľavé chladivá vo výrobkoch obchodného chladenia
Presented by Juraj Mládenek, Mgr.
Prispôsobenie chladiacich okruhov pre chladivá s nízkym GWP
Presented by Miroslav Maťašovský, Ing.
Revízia Nariadenia o F plynoch
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing.PhD.

Alternatívne technológie chladenia, vykurovania, moderuje Vladimír Orovnický

Reštaurácia, 11:00 – 12:30

Open session room

Príspevky
Kvalita prepravy liekov a potravín
Presented by Michal Kozický, Ing.
Aktuálne technologické riešenia v chladení pre rôzne aplikácie
Presented by Dominik Bacík, Mgr.
Technologické novinky z GLOBAL COOLING PRIZE
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Energetické hodnotenie budov s triedou A0
Presented by Peter Kuliaček, Ing.
Využití elektronických rozstřikovacích ventilů a řízení DC ( BLDC) kompresorů, pro vysokou účinnost TČ
Presented by Marek Barták, Ing.

22.10.2021

Nové komponenty a princípy v chladiacom okruhu, moderuje Miroslav Maťašovský

Hotel Slovan reštaurácia, 09:00 – 10:30

Open session room

Príspevky
Najpredávanejšie produkty Danfoss pre systémy s chladivom CO2
Presented by Štefan Hrubovčák, Ing.
SMART DROP IN – NOVÝ SYSTÉM RIADENIA CHLADIACEHO SYSTÉMU
Presented by Libor Novák, Ing.
NOVÁ GENERÁCIA KOMPRESOROV PRE KOMERČNÉ CHLADIACE ZARIADENIA
Presented by Peter Bukšár, ing
Natural and alternative refrigerants. Technical solution for the environmental friendly world
Presented by Manuel Froeschle , Ing.
Plynulá výkonová regulace kompresorů
Presented by Zdeněk Čejka

Servisná sekcia, moderuje Martin Valent

Hotel Slovan - Reštaurácia, 11:00 – 12:30

Open session room

Príspevky
Trh s chladivami sa radikálne zmenil
Presented by Ivan Lobík
Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov s pulzne šírkovou moduláciou
Presented by Radovan Knut
Ako znížiť úniky a viesť evidenciu o pohybe chladív
Presented by Martin Valent, Ing.
Trendy a očakávania v klimatizačnej technike a tepelných čerpadlách
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Ekonomická situácia v malom chladení
Presented by Ladislav Nagy
Trendy servisu retailového chladenia pri prechode z F-plynov na prírodné chladivá
Presented by Martin Ilenčík, Ing.
Duálny a školský systém vzdelávania v odbore chladiarenský mechnik
Presented by Róbert Pallya, Mgr