Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave!

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

26.10.2022

Horľavosť a bezpečnosť

Hotel Kormorán, Šamorín, 14:00 – 15:30

Open session room

Príspevky
Havárie a dovolené náplne s horľavými chladivami
Presented by Peter Tomlein, Doc. PhD.
Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami
Presented by Libor Novák, Ing.
Požiarna bezpečnosť s chladivami na Slovensku
Presented by Ján Kandráč
Požiarna bezpečnosť stavieb s horľavými chladivami v Českej republike
Presented by Marian Formánek, Ing., PhD.
Povinnosti pri práci s nebezpečnými chladivami
Presented by Milan Ondrejmiška, Ing.

Elektronický záznamník Leaklog

Hotel Kormorán, Šamorín, 15:45 – 19:00

Open session room

Príspevky
Výhody elektronického záznamníka
Presented by Martin Valent, Ing.
Leaklog pre servis a prevádzkovateľov
Presented by Matúš Tomlein, Ing., PhD.
Používanie a výhody elektronického záznamníka pre servis a prevádzkovateľa
Presented by Michal Tomlein, Ing.

27.10.2022

SUMMIT tepelných čerpadiel, kliknite na SUMMIT

Pontoon, Bratislava, 09:00 – 23:00

Open session room

28.10.2022

Komponenty a chladivá

Hotel Kormorán, Šamorín, 08:30 – 10:30

Open session room

Príspevky
Vplyv komponentov na energetickú efektívnosť chladenia s CO2
Presented by Štefan Hrubovčák, Ing.
Kompresory a komponenty pre alternatívne chladivá
Presented by Miroslav Maťašovský, Ing.
Alternatívne chladivá - porovnanie
Presented by Peter Bukšár
Využití elektronických rozstřikovacích ventilů a řízení DC ( BLDC) kompresorů, pro vysokou účinnost TČ
Presented by Marek Barták, Ing.
Plynulá regulácia kompresorov a kontrola funkcie
Presented by Zdeněk Čejka, Ing., CSc.

Servisná sekcia

Hotel Kormorán, Šamorín, 11:30 – 13:00

Open session room

Príspevky
Navrhované zmeny v nariadení o fluórovaných skleníkových plynoch
Presented by Andrea Preisingerová
Novela Nariadenia o F plynoch zápasí s presadzovaním alternatívnych chladív
Presented by Peter Tomlein, Doc.Ing.
Trendy v klimatizácii a tepelných čerpadlách pod tlakom právnych noriem
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Trh sa mení
Presented by Ivan Lobík
Servisné riešenia pri výstupe z HFC chladív
Presented by Martin Ilenčík, Ing.
Správna prevádzková prax s elektrodpadom klimatizácie a tepelné čerpadlá
Presented by Peter Valent, Ing.
Duálny a školský systém vzdelávania
Presented by Róbert Pallya, Mgr