Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave!

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

23.10.2023

Kontrola citlivosti elektronických detektorov

Hotel Patria, 12:00 – 13:00

Open session room

Horľavosť a bezpečnosť

Prednášková sála na prízemí, 13:00 – 14:15

Open session room

Príspevky
Bezpečnosť a havárie chladiacich zariadení s horľavými chladivami
Presented by Peter Tomlein, Doc. PhD.
Právne a technické normy pre používanie horľavých chladív
Presented by Ján Kandráč, Ing. CSc.
Rizika práce s novými chladivy –příklady z praxe
Presented by Ladislav Bravenec, Ing.
Skúsenosti s projektovaním a používaním horľavých chladív
Presented by Marian Formánek, Ing. PhD.

Elektronický záznamník Leaklog

Hotel Patria prednášková sála na prízemí, 14:30 – 17:00

Open session room

Príspevky
Leaklog pre servis a prevádzkovateľov
Presented by Matúš Tomlein, Ing. PhD.
Užívateľsky prístupný elektronický záznamník
Presented by Michal Tomlein, Ing.

Motokáry

Motokáry Svit, 17:00 – 18:30

Open session room

24.10.2023

Otvorenie Summitu vedy-výskumu-výroby a vzdelávania

Hotel Patria kongresová sála, 09:00 – 09:10

Open session room

Blok 1. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023

Kongresová sála hotela Patria, 09:10 – 10:30

Open session room

Príspevky
Chladiaca jednotka 2x Twineco® 500P R717 na výrobu ľadovej vody
Presented by Juraj Švingál st., Ing.
Riešenie bezpečnosti inštalácie a prevádzky s horľavými chladivami vyšších náplní
Presented by Jaroslav Široký, Ing.
Tepelné čerpadlá v obchodnom dome s propánom
Presented by Peter Kuliaček, Ing.
Tepelné čerpadlo s chladivom CO2 na ohrev teplej vody
Presented by Pavol Cagala, Ing.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda s propánom v službách
Presented by Adam Brestovsky, Ing.

Blok 2. Prezentácie o NAJ realizáciu 2018-2023

Hotel Patria - kongresová sála, 11:00 – 11:45

Open session room

Príspevky
Chladiaca jednotka 3x Twineco® 100P R723
Presented by Juraj Švingál, Ing.
Hodinová metóda výpočtu potreby tepla
Presented by Ivana Stančíková, Ing.
Mobilné chladiace a výčapné zariadenie je napájané výhradne z fotovoltaických panelov
Presented by Vojtech Maguľák
Prípravok na identifikáciu poruchy elektronických expanzných ventilov
Presented by Radovan Knut
Tepelné čerpadlo v hoteli Liptovský Ján
Presented by Dezider Machovec, Ing.
Women in Cooling
Presented by Zdenka Bukovinová, Mgr.

Summit príklady spolupráce, prieniky so vzdelávaním

Patria kongresová sála, 13:30 – 15:00

Open session room

Príspevky
Vyhodnotenie NAJ realizácií 2018-2023 a prieniky vedy, výroby, výskumu a vzdelávania
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Podporujeme prieniky vedy, výroby, výskumu a vzdelávanie
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Vzdelávanie predpoklad úspechu
Presented by Peter Wolf, Ing.
Centrum fyziky nízkych teplôt PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach
Presented by Alexander Feher, Prof., RNDr., DrSc.
Plán obnovy – REPowerEU – uplatnenie „Zelených zručností v praxi“
Presented by Henrich Krejčí, Ing.

Seminár - okrúhly stôl kompresory, chladivá, chladiace technológie

Hotel Patria Poľovnícky salónik, 15:30 – 17:00

Open session room

Príspevky
Chladenie a mrazenie pod tlakom právnych noriem na výskum a vzdelávanie
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.

Seminár - okrúhly stôl tepelné čerpadlá a klimatizácia

Kongresová sála, 15:30 – 17:00

Open session room

Príspevky
Klimatizácia a tepelné čerpadlá pod tlakom právnych noriem na výskum a vzdelávanie
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Potreba vzdelávania a budovania zelených zručností
Presented by Branislav Hadár , Ing.,

Panelová diskusia s výsledkami okrúhlych stolov

Kongresová sála hotela Patria, 17:30 – 18:00

Open session room

Summit závery vedy-výskumu-výroby

Hotel Patria kongresová sála, 18:00 – 18:30

Open session room

25.10.2023

Komponenty a chladivá

Hotel Patria, konferenčná sála na prízemí, 08:30 – 10:30

Open session room

Príspevky
Chladivo R290 v provozu
Presented by Zdeněk Čejka
Energetická efektívnosť chladenia a mrazenia s CO2
Presented by Štefan Hrubovčák, Ing.
Komponenty vhodné pre alternatívne chladivá
Presented by Vladimír Hrych, Ing.
Legislatíva chladív a trendy
Presented by Lubor Sefcik, Ing.
Prvky chladiaceho okruhu s chladivom CO2
Presented by Miroslav Maťašovský, Ing.

Servisná sekcia

Konferenčná sála na prízemí, 11:00 – 12:30

Open session room

Príspevky
Trendy v klimatizácii a tepelných čerpadlách pod tlakom právnych noriem
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Nové Nariadenie o F plynoch bude platiť od roku 2024
Presented by Peter Tomlein, Doc., PhD.
Trh s chladivami sa mení
Presented by Ivan Lobík
Servisné práce s horľavými chladivami a výhody elektronického záznamníka
Presented by Martin Valent, Ing.
Duálny a školský systém rozšírený o horľavé chladivá
Presented by Róbert Pallya
Správna prevádzková prax s elektrodpadom z klimatizácií a tepelných čerpadiel
Presented by Peter Valent, Ing.