SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU

ponúka počas konferencie

Tvorbu webstránok

možnosť jednoduchej tvorby firemnej webovej stránky bez znalosti programovania alebo web dizajnu. Členovia zväzu si môžu niekoľkými kliknutiami vytvoriť stránku  s možnosťou rýchleho pridávania noviniek a s profesionálnym vzhľadom.

Pomôžeme Vám vytvoriť si vlastnú stránku. Dňa 8.11. po 9.30 budete si môcť v spolupráci s nami web stránky prakticky vytvárať. Ak máte záujem zoberte si so sebou :

 • Vaše prihlasovacie údaje (IČO a heslo), ktoré používate na oznamovanie údajov,
 • v prípade záujmu o vytvorenie vlastnej stránky priamo na mieste je vhodné si priniesť počítač.

Predstavíme nový dopytový systém

Zákon č. 286/2009 Z.z. vyžaduje vykonávanie kontrol chladiacich zariadení len certifikovanými organizáciami. Dopyty umožňujú zákazníkom osloviť certifikované organizácie na prácu s F plynmi a na inštaláciu tepelných čerpadiel. Na dopyty sú upozornené všetky organizácie certifikované na prácu s F plynmi a na inštaláciu tepelných čerpadiel na Slovensku.

Naučíme Vás vyznačiť Vašu polohu na mape firiem

Mapa firiem je portál, ktorý umožňuje zákazníkovi nájsť presnú polohu chladiarenských firiem v jeho okolí. Certifikované organizácie, členov SZCHKT, naučíme využiť službu Mapa firiem a jednoduchým spôsobom vyznačiť svoju polohu na mape szchkt.org/mapa_firiem.

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel a certifikácia spoločností

Predstavíme nový spôsob administrácie certifikácie osôb inštalujúcich TČ podľa Smernice 2009/28/ES. Táto novinka umožní sledovanie TČ s možnými dotáciami a vyhodnocovanie štatistiky TČ inštalovaných na Slovensku za predchádzajúci rok.

Stretnutie priateľov Leaklogu a škola Leaklogu

Program Leaklog budete mať k dátumu konferencie približne tri roky od jeho prvého uplatnenia v praxi. Jeho uplatnenie si už získalo svojich priateľov, ktorí urobili spätnú väzbu a tak sme mohli Leaklog postupne vylepšovať. Úvodná prednáška bude 18.10.2011 o 12.00. Vaše pripomienky budú vítané počas celej konferencie. Popoludní sa pre záujemcov uskutoční školenie na používanie Leaklogu.

Školenie na oznamovanie údajovpodávanie žiadosti na osvedčenie a certifikát

Uskutoční sa podľa záujmu 8.11. o 16.00 popoludní

Programy PED

Budú prezentované 8.11.2012 popoludní. Uľahčujú certifikovaným montážnym firmám prehlasovanie zhody. Sú k dispozícii nawww.szchkt.org certifikovaným firmám, členom SZ CHKT.  

Merania na okruhu

Budú prezentované pomocou klasických tlakomerov a teplomerov, ale aj prístrojmi Climacheck, Refco a Testo. Môžete si overiť Vaše znalosti.

Zdarma skontrolujeme Vaše detektory a Vaše tlakomery

Kontrola elektronického detektora je podľa Nariadenia 1516/2007/ES minimálne raz za rok na citlivosť úniku do 5 g za rok. Kontrolný postup je na www.szchkt.org. Kontrolu správnej funkcie detektora vykonáme pomocou etalónu úniku a tlakomerov pomocou kalibračných tlakomerov.  

8. medzinárodná servisná konferencia

SERVIS PRE CHLADENIE A KLIMATIZÁCIU´2012

Organizačný výbor konferencie:

 • Ladislav Nagy                            - predseda výboru a prezident SZ CHKT
 • Ivan Kaluža                                 - predseda servisnej sekcie SZ CHKT
 • Zdeněk Čejka                             - Alfaco s.r.o. Choceň
 • Jozef Löffler                               - VUV Piešťany
 • Václav Havelský                       - Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR, STU Ba
 • Peter Tomlein                          - Zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Zahraniční koordinátori:

 • Štepán Stojanov                         - S CHKT, Praha
 • Zdeněk Čejka                             - Alfaco s.r.o., Choceň
 • Miroslav Petrák                          - ČUT, Güntner AG & Co. KG, Praha

Sekretariát konferencie:

          Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka

          Peter Tomlein

          90041 Rovinka        

E-mail: zvazchkt@isternet.skhttp://www.isternet.sk/szchkt/Tel./fax: 0042/7/45646971

Program konferencie

          Konferencia sa koná v kongresovej sále hotela Sitno 7.-9.11. 2012 a je rozdelená do nasledovných blokov:

 • 8.11.          - EKONOMIKA SERVISU, PRÁVNE NORMY a MERANIA
 • 8.11.          - ELEKTRONIZÁCIA, RIADENIE A REGULÁCIA
 • 8.11.          - KOMPRESORY, NÁVRH a DIMENZOVANIE
 • 8.11.          - DOMÁCE, KOMERČNÉ CHLADENIE
 • 8.11.          - SERVIS PRE AUTOKLIMATIZÁCIU
 • 8.11.          - SERVIS PRE KLIMATIZÁCIU
 • 9.11.          - TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • 9.11.          - ZÁRUČNÉ OPRAVY
 • 9.11.          - PANI PORUCHA
 • 9.11.          -TOMBOLA