Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Apiagra s.r.o.

IČO: 31578977
Ulica: Slanická 36
Mesto: Zubrohlava
PSČ: 02943

Webová stránka: www.apiagra.sk