Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

IČO: 397474
Ulica: Komenského 73
Mesto: Košice
PSČ: 04181

Webová stránka: uvlf.sk