Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Boris Hudák

IČO: 750115697
Ulica: Nám. Gy. Széchényiho 5
Mesto: Nové Zámky
PSČ: 94002

Webová stránka: www.flxklima.sk