Tempus - Trans s.r.o.

Názov firmy: Tempus - Trans s.r.o.
IČO firmy: 31712380

Ulica: Rastislavova 110
Mesto: Košice - mestská časť Juh
PSČ: 040 01

Webová stránka: www.tempustrans.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Tempus - Trans s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 31.1.2024
2022 31.5.2023 31.5.2023