STU Bratislava

Názov firmy: STU Bratislava
IČO firmy: 397687

Ulica: Jána Bottu 25
Mesto: Trnava
PSČ: 91724

Webová stránka: www.mtf.stuba.sk/

Certifikát na F plyny

Spoločnosť STU Bratislava je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 9.1.2024 9.1.2024
2022 10.1.2023 12.1.2023
2021 10.1.2022 11.1.2022
2020 21.1.2021 21.1.2021
2019 7.1.2020 7.1.2020
2018 2.1.2019 4.1.2019
2017 4.1.2018 4.1.2018
2016 9.1.2017 9.1.2017
2015 18.1.2016 18.1.2016
2014 26.5.2015 16.6.2015