PE.GA.S. s. r. o.

Názov firmy: PE.GA.S. s. r. o.
IČO firmy: 45270708

Ulica: Štúrova 1
Mesto: Sabinov
PSČ: 008301

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť PE.GA.S. s. r. o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 30.1.2024 30.1.2024
2022 26.1.2023 27.1.2023
2021 26.1.2022 27.1.2022
2020 26.1.2021 27.1.2021
2019 22.1.2020 23.1.2020
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 24.1.2018 24.1.2018
2016 19.1.2017 19.1.2017