Szabolcs Koczák-Happy Klíma

Názov firmy: Szabolcs Koczák-Happy Klíma
IČO firmy: 47581867

Ulica: S.Petőfiho 271/20
Mesto: Pribeník
PSČ: 07651

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Szabolcs Koczák-Happy Klíma je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu II.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 13.1.2024 16.1.2024
2022 5.12.2023 7.12.2023