TD Servis s.r.o.

Názov firmy: TD Servis s.r.o.
IČO firmy: 54626561

Ulica: Ciglianska cesta 1
Mesto: Prievidza
PSČ: 971 36

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť TD Servis s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I - Skladník, MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 2.1.2024 3.1.2024
2022 9.1.2023 13.1.2023
2021 2.8.2022 4.8.2022