RKFKlima s.r.o.

Názov firmy: RKFKlima s.r.o.
IČO firmy: 54695961

Ulica: Poľná 243/14
Mesto: 931 01
PSČ: Šamorín

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť RKFKlima s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 31.1.2024
2022 22.10.2023 3.11.2023