OCHES PLUS s.r.o

Názov firmy: OCHES PLUS s.r.o
IČO firmy: 55145779

Ulica: Henckovce 94
Mesto: Henckovce
PSČ: 04923

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť OCHES PLUS s.r.o je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I, SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 8.1.2024 9.1.2024