Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. december 2009 školenie F plyny Rovinka 42 30  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1028 Jozef Barát
1000 Ján Čecho
1001 Juraj Černák
1002 Jozef Dobiaš
1003 Karol Dobiaš
1004 Peter Földes
1005 Cyril Gergely
1008 Jozef Horňák
1007 Ľuboš Horník
1031 Ivan Kaluža
1009 Jozef Klas
1012 Samuel Krajčo
1011 Eduard Kyselica
1013 Pavel Mikuš
1024 Milan Ondrejmiška Ing.
1029 Michal Palatický
1015 Ján Pečimon
1016 Tomáš Pisár
1025 Jozef Šinský
1026 Milan Škorec
1021 Ľubomír Starchoň Ľubomír Starchoň
1017 Karol Steklý
1022 Milan Szabó
1019 Zoltán Szemeth Ing.
1018 Zoltán Szemeth
1020 Peter Szlatényi
1957 František Toma
1023 Matej Vlk
1027 Milan Zahradník