Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. január 2022 skúška F plyny MobKlim 11 11  Nie

Komentár

PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8931 Bencze Atilla
10269 Peter Balla Mgr.
10363 Benjamín Blanárik
8974 Miloš Braun
10287 Jakub Čapkovič
10282 Tibor Dome
10284 Peter Lulkovič
10286 Ladislav Nagy
10283 Julius Nguyen
10364 Patrik Štuk
10366 Marek Zabák