Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. január 2022 skúška Tepelné čerpadlá 6 6  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2886 Miroslav Hörik
6291 Michal Kapucian
6218 Radoslav Kedro
7017 Vincent Končal Ing.
6292 Peter Mihaľ Ing.
1748 Juraj Ščepko